Medzi hlavné aktivity našej spoločnosti patrí aj prieskum trhu. Na základe zadaných parametrov a konkrétnych požiadaviek pre Vás vyhľadáme aktuálne dostupné nehnuteľnosti.

Zmapujeme pre Vás danú oblasť a v krátkom čase Vám predložíme dostupné investičné možnosti. Preverujeme hlavne pozemky a objekty, ktoré nie sú prostredníctvom inzercie zverejnené a mohli by byť predmetom Vášho záujmu.

Máme prepracovaný systém, ktorý nám umožňuje v krátkom čase pre Vás zabezpečiť to, čo práve potrebujete.